Print Friendly, PDF ac E-bost

“Digidol, ie, ond ble i ddechrau?… Ac yna, beth all ddod i fy musnes mewn gwirionedd”?

Heddiw, mae technoleg ddigidol yn ymledu i’n bywydau bob dydd, ond mae hefyd yn cymryd rhan fawr mewn cwmnïau o bob maint ac ym mhob sector. Nid ydym i gyd yn edrych ar ei fyd yn yr un modd. Fodd bynnag, mae goresgyn ein hofnau, ein diffyg sgiliau neu’r ofn o orfod trawsnewid popeth yn rhan o’r heriau y mae’n rhaid inni eu hwynebu yn yr antur ddigidol.

Mae "Mae gan Fy TPE apwyntiad gyda digidol" yn cyflwyno'r prif allweddi i'ch helpu i fynd i mewn i ddigidol yn y ffordd a allai fod yn fwyaf addas i chi.

Er mwyn eich arwain, mae entrepreneuriaid, gweithwyr a phobl sy'n dod gyda nhw yn tystio i'w profiadau, eu hanawsterau a'r cyfraniadau aruthrol y mae gweithredu dulliau digidol yn eu cynrychioli iddyn nhw.

Byddwn yn cerdded gyda'n gilydd, gam wrth gam, fel y gallwch chi fynd i mewn i'r byd digidol yn hyderus.

Parhewch i ddarllen yr erthygl ar y wefan wreiddiol →

DARLLENWCH  Asesu goddefgarwch risg rhanddeiliaid