Print Friendly, PDF ac E-bost

Geolocation ac amser gweithio: offeryn rheoli dan oruchwyliaeth iawn

Mae Geolocation yn broses sy'n caniatáu lleoliad daearyddol ar unwaith, yn enwedig cerbydau cwmni a ddefnyddir gan weithwyr. Gall y ddyfais hon ei gwneud hi'n bosibl, er enghraifft, rheoli a gwirio symudiadau personél y safle. Fe'i defnyddir hefyd i reoli'r amser gweithio.

Ond gall y system hon fod yn ymyrraeth ar breifatrwydd yn gyflym. Yn wir, mae'n caniatáu i ni wybod yn gyson beth yw sefyllfa'r gweithwyr. Dyma pam y mae'n rhaid i'r ddyfais gael ei dadactifadu y tu allan i oriau gwaith. Rhaid i weithwyr hefyd gael mynediad at y data a gofnodir gan yr offeryn geolocation hwn.

Rhaid cyfiawnhau defnyddio geolocation yn ôl natur y dasg sydd i'w chyflawni ac yn gymesur â'r nod a geisir.

ie, gallwch ddefnyddio geolocation i reoli oriau gwaith eich gweithwyr. Ond mae ei apêl yn ddarostyngedig i rai amodau.

Geolocation ac oriau gwaith: gwahardd mynediad os yw'n bosibl sefydlu system arall

Rhaid i chi ddangos mai'r system geolocation a weithredir yw'r unig un sy'n ei gwneud hi'n bosibl rheoli oriau gwaith gweithwyr. Cofiwch fod ...

Parhewch i ddarllen yr erthygl ar y wefan wreiddiol →

DARLLENWCH  Cyfrinachau ac awgrymiadau o chwiliad Google