Hyd cyfreithiol absenoldeb mamolaeth

Mae menywod beichiog cyflogedig yn elwa o absenoldeb mamolaeth o leiaf 16 wythnos.

Mae hyd yr absenoldeb mamolaeth o leiaf:

6 wythnos ar gyfer absenoldeb cyn-geni (cyn genedigaeth); 10 wythnos ar gyfer absenoldeb ôl-enedigol (ar ôl genedigaeth).

Fodd bynnag, mae'r hyd hwn yn amrywio yn dibynnu ar nifer y plant dibynnol a nifer y plant yn y groth.

Mamolaeth: y gwaharddiad ar gyflogaeth

ie, o dan rai amodau, gallwch dderbyn ...