Absenoldeb â thâl: hawl

Rhaid cymryd absenoldeb â thâl, mewn egwyddor, yn flynyddol. Yn fwy na hawl, mae'n ofynnol i'r gweithiwr orffwys o'i waith.

Mae gan weithwyr hawl i wyliau o 2,5 diwrnod gwaith bob mis gwaith, h.y. 30 diwrnod gwaith (5 wythnos) am flwyddyn waith lawn.

Mae'r cyfnod cyfeirio ar gyfer caffael absenoldeb yn cael ei bennu trwy gytundeb cwmni, neu'n methu hynny trwy gytundeb ar y cyd.

Yn absenoldeb unrhyw amod cytundebol, mae'r cyfnod breinio wedi'i drefnu rhwng Mehefin 1 y flwyddyn flaenorol a Mai 31 y flwyddyn gyfredol. Mae'r cyfnod hwn yn wahanol pan fydd y cwmni'n gysylltiedig â chronfa wyliau â thâl, fel y diwydiant adeiladu er enghraifft. Yn yr achos hwn, mae wedi'i osod ar gyfer Ebrill 1.

Absenoldeb â thâl: gosodwch y cyfnod a gymerwyd

Cymerir absenoldeb â thâl mewn cyfnod sy'n cynnwys y cyfnod rhwng Mai 1 a Hydref 31. Mae'r ddarpariaeth hon o drefn gyhoeddus.

Rhaid i'r cyflogwr fentro am yr absenoldeb, yn ogystal â threfn yr ymadawiadau yn ei gwmni.

Gellir pennu'r cyfnod ar gyfer cymryd gwyliau trwy gytundeb cwmni, neu fethu hynny, trwy eich cytundeb ar y cyd.

ie, mae'n bosibl negodi'r cyfnod gosod

Parhewch i ddarllen yr erthygl ar y wefan wreiddiol →

DARLLENWCH  Cyflwyniad i fasnachu