Absenoldeb salwch: atal y contract cyflogaeth

Mae'r absenoldeb salwch yn atal y contract cyflogaeth. Nid yw'r gweithiwr yn darparu ei waith mwyach. Os yw'n cwrdd â'r amodau ar gyfer hawl, mae'r gronfa yswiriant iechyd sylfaenol yn talu buddion nawdd cymdeithasol dyddiol (IJSS). Efallai y bydd gofyn i chi dalu cyflog ychwanegol iddo hefyd:

naill ai wrth gymhwyso'r Cod Llafur (celf. L. 1226-1); naill ai wrth gymhwyso'ch cytundeb ar y cyd.

Felly mae absenoldeb oherwydd salwch yn arwain at sefydlu'r slip cyflog, yn enwedig p'un a ydych chi'n ymarfer cynhaliaeth cyflog ai peidio.

Hyd yn oed os yw contract cyflogaeth gweithiwr ar absenoldeb salwch yn cael ei atal, rhaid i'r olaf gydymffurfio â'r rhwymedigaethau sy'n gysylltiedig â'i gontract cyflogaeth. Iddo ef, mae hyn yn cynnwys parchu rhwymedigaeth teyrngarwch.

Absenoldeb salwch a pharch at ddyletswydd teyrngarwch

Rhaid i'r gweithiwr ar wyliau beidio â niweidio ei gyflogwr. Felly, os yw'r gweithiwr yn methu â chyflawni'r rhwymedigaethau sy'n deillio o weithredu ei gontract cyflogaeth yn ddidwyll, rydych yn debygol o…

Parhewch i ddarllen yr erthygl ar y wefan wreiddiol →

DARLLENWCH  Hanfodion acwsteg: y llais yn ei holl ffurfiau