Print Friendly, PDF ac E-bost

Gweithgaredd rhannol: caffael absenoldeb â thâl

Sefydlir gweithgaredd rhannol pan orfodir y cwmni i leihau neu atal ei weithgaredd dros dro. Mae'r system yn ei gwneud hi'n bosibl digolledu gweithwyr er gwaethaf yr oriau na chawsant eu gweithio.

Sylwch fod y cyfnodau pan roddir gweithwyr mewn gweithgaredd rhannol yn cael eu hystyried fel amser gweithio effeithiol ar gyfer caffael absenoldeb â thâl. Felly, mae'r holl oriau heblaw oriau gwaith yn cael eu hystyried wrth gyfrifo nifer y diwrnodau o absenoldeb â thâl a gafwyd (Cod Llafur, celf. R. 5122-11).

Ddim yn, ni allwch leihau nifer y gwyliau â thâl a gaffaelir gan y gweithiwr oherwydd y gweithgaredd rhannol.

Nid yw'r gweithiwr yn colli diwrnodau gwyliau â thâl oherwydd y cyfnodau pan roddir ef mewn gweithgaredd rhannol.

Gweithgaredd rhannol: caffael diwrnodau RTT

Gall y cwestiwn hefyd godi ynghylch caffael diwrnodau o RTT. A allwch chi leihau nifer y diwrnodau RTT oherwydd cyfnodau o weithgaredd rhannol? Nid yw'r ateb mor syml â chaffael diwrnodau gwyliau â thâl.

Yn wir, mae'n dibynnu ar eich cytundeb ar y cyd i leihau amser gweithio. Bydd yr ateb yn wahanol os bydd caffael RTT

Parhewch i ddarllen yr erthygl ar y wefan wreiddiol →

DARLLENWCH  MAWR - Cyflwyniad i Biowybodeg a Meddygaeth Genomig