Print Friendly, PDF ac E-bost

Cynnal a chadw proffesiynol: cyfweliad bob dwy flynedd a chyfweliad "rhestr eiddo" bob 6 blynedd

Bob 2 flynedd, mewn egwyddor, rhaid i chi dderbyn eich gweithwyr (p'un a ydyn nhw ar CDI, CDD, amser llawn neu ran-amser) fel rhan o gyfweliad proffesiynol. Asesir yr amlder hwn o ddyddiad hyd yn hyn, bob dwy flynedd.

Mae'r cyfweliad bob dwy flynedd yn canolbwyntio ar y gweithiwr a'i yrfa broffesiynol. Mae'n caniatáu ichi eu cefnogi'n well yn eu rhagolygon ar gyfer datblygiad proffesiynol (newid safle, dyrchafiad, ac ati), a nodi eu hanghenion hyfforddi.

Cynigir cyfweliad proffesiynol hefyd i weithwyr sy'n ailafael yn eu gweithgaredd ar ôl absenoldebau penodol: absenoldeb mamolaeth, absenoldeb addysg rhieni (llawn neu rannol), absenoldeb rhoddwr gofal, absenoldeb mabwysiadu, absenoldeb sabothol, cyfnod o symudedd gwirfoddol diogel, amser i ffwrdd salwch hir neu ar ddiwedd mandad undeb.

Ar ddiwedd 6 blynedd o bresenoldeb, mae'r cyfweliad hwn yn ei gwneud hi'n bosibl gwneud rhestr gryno o yrfa broffesiynol y gweithiwr.

Gall cytundeb cwmni neu, yn methu â hynny, gytundeb cangen ddiffinio amledd gwahanol y cyfweliad proffesiynol yn ogystal â dulliau eraill o asesu'r yrfa broffesiynol.

Cyfweliad proffesiynol: caniateir gohirio

Ar gyfer gweithwyr sy'n gweithio yn eu cwmni cyn ...

Parhewch i ddarllen yr erthygl ar y wefan wreiddiol →

DARLLENWCH  Am ddim: Defnyddiwch segmentau i hidlo data