Cyfweliad proffesiynol: cyfweliad ar wahân i'r cyfweliad asesu

Rhaid i bob cwmni sefydlu cyfweliadau proffesiynol â'u holl weithwyr, waeth beth fo'u gweithlu.

Mae'r cyfweliad hwn yn canolbwyntio ar y gweithiwr a'i lwybr gyrfa. Mae'n caniatáu ichi ei gefnogi'n well yn ei ragolygon datblygiad proffesiynol (newid swydd, dyrchafiad, ac ati), ac i nodi ei anghenion hyfforddi.

Mewn egwyddor, rhaid cynnal y cyfweliad proffesiynol bob 2 flynedd ar ôl ymuno â'r cwmni. Ar ddiwedd 6 blynedd o bresenoldeb, mae'r cyfweliad hwn yn ei gwneud hi'n bosibl gwneud rhestr gryno o yrfa broffesiynol y gweithiwr.

Cynigir cyfweliad proffesiynol hefyd i weithwyr sy'n ailafael yn eu gweithgaredd ar ôl rhai absenoldebau.

Ddim yn, ni allwch symud ymlaen i werthuso gwaith y gweithiwr yn ystod y cyfweliad proffesiynol hwn.

Yn wir, cynhelir y gwerthusiad proffesiynol yn ystod cyfweliad ar wahân lle byddwch yn llunio canlyniadau'r flwyddyn ddiwethaf (cenadaethau a gweithgareddau a gynhaliwyd mewn perthynas â'r amcanion a osodwyd, yr anawsterau a gafwyd, pwyntiau i'w gwella, ac ati). Rydych chi'n gosod nodau ar gyfer y flwyddyn i ddod.

Mae'r cyfweliad asesu yn ddewisol yn wahanol i'r cyfweliad proffesiynol.

Fodd bynnag, gallwch gynnal y ddau gyfweliad hyn yn olynol, ond trwy ...