Print Friendly, PDF ac E-bost

Cyfweliad blaenorol: diffiniad

Cyn ystyried diswyddiad, rhaid i chi wahodd y gweithiwr i gyfweliad rhagarweiniol.

Amcan y cyfweliad rhagarweiniol hwn yw caniatáu ichi ddeialog gyda'r gweithiwr:

cyflwyno'r rhesymau sy'n eich arwain i ystyried ei ddiswyddiad; cael eu hesboniadau (Cod Llafur, celf. L. 1232-3).

Peidiwch ag anghofio nodi, yn y llythyr gwahoddiad, y gellir cynorthwyo'r gweithiwr:

person o'u dewis o staff y cwmni; neu gynghorydd ar restr a luniwyd gan y swyddog, os nad oes gan y cwmni gynrychiolwyr staff.

Ar gyfer modelau eraill sy'n gysylltiedig â'r weithdrefn ddiswyddo (hysbysiad diswyddo), mae Editions Tissot yn argymell eu dogfennaeth "Modelau wedi'u cynnwys ar gyfer rheoli personél".

Cyn-gyfweliad: cymorth mewnol

ie, fel cyflogwr, efallai y cewch gymorth yn ystod y cyfweliad hwn gan berson o'r cwmni.

Ond byddwch yn ofalus, rhaid i'r person hwn berthyn i'r cwmni yn hanfodol. Ni allwch ddewis person o'r tu allan, er enghraifft:

un o weithwyr y grŵp y mae'ch cwmni'n perthyn iddo; cyfranddaliwr y cwmni; cyfreithiwr neu feili.

Presenoldeb swyddog barnwrol, hyd yn oed ...

Parhewch i ddarllen yr erthygl ar y wefan wreiddiol →

DARLLENWCH  Am ddim: Optimeiddio'ch SEO symudol mewn 4 cam