Print Friendly, PDF ac E-bost

Mwy amddiffynnol o gyfreithiau all-Ewropeaidd

Fersiwn SecNumCloud 3.2 meini prawf amddiffyn penodol mewn perthynas â chyfreithiau nad ydynt yn rhai Ewropeaidd. Mae'r gofynion hyn felly'n sicrhau na all y darparwr gwasanaeth cwmwl a'r data y mae'n ei brosesu fod yn ddarostyngedig i gyfreithiau nad ydynt yn rhai Ewropeaidd. Mae SecNumCloud 3.2 hefyd yn integreiddio adborth o'r asesiadau cyntaf ac yn nodi'r gofyniad ar gyfer gweithredu profion treiddiad trwy gydol cylch oes y cymhwyster. O ran yr atebion sydd eisoes wedi cymhwyso SecNumCloud, maent yn cadw eu Visa diogelwch a bydd yr ANSSI yn cefnogi os oes angen y cwmnïau dan sylw i sicrhau'r cyfnod pontio.

“Er mwyn meithrin amgylchedd digidol amddiffynnol sy'n cyd-fynd â datblygiadau technolegol, gan gynnwys ar gyfer y data a'r cymwysiadau mwyaf hanfodol, mae'n hanfodol nodi gwasanaethau cwmwl y gellir ymddiried ynddynt. Mae cymhwyster SecNumCloud yn cyfrannu at ddiwallu’r angen hwn drwy dystio i lefel uchel iawn o ofynion o ran diogelwch digidol, o safbwynt technegol, gweithredol a chyfreithiol” mae Guillaume Poupard, Cyfarwyddwr Cyffredinol ANSSI yn nodi.

Strategaeth werthuso SecNumCloud

Mae pob gwasanaeth cwmwl yn gymwys ar gyfer cymhwyster SecNumCloud. Yn wir, mae'r cymhwyster yn addasadwy i'r gwahanol gynigion: SaaS (Meddalwedd

Parhewch i ddarllen yr erthygl ar y wefan wreiddiol →

DARLLENWCH  “Mae ailhyfforddi proffesiynol yn weithred o ymrwymiad. "