Print Friendly, PDF ac E-bost

Wedi'i gyflwyno ar ddechrau mis Medi 2020 gan y Prif Weinidog, Jean Castex, nod y cynllun adfywio yw trawsnewid yr argyfwng yn gyfle "trwy fuddsoddi'n bennaf yn yr ardaloedd ... a fydd yn creu swyddi yfory".

Mae hyn yn golygu buddsoddi mewn hyfforddiant galwedigaethol i alluogi gweithwyr a chyflogwyr i gaffael a bod â sgiliau digonol, yn dibynnu ar ddatblygiad disgwyliedig y farchnad lafur. Yn y cyd-destun hwn, mae'r cynllun adfer yn darparu ar gyfer defnyddio amlen fyd-eang o 360 miliwn ewro i gefnogi digideiddio'r system hyfforddi, creu cynnwys addysgol newydd a chefnogi'r symud i fyny archfarchnad ODL (Hyfforddiant agored a anghysbell).

Diffyg cyflenwad

Y stop sydyn a orfodwyd ar weithgaredd sefydliadau ...

Parhewch i ddarllen yr erthygl ar y wefan wreiddiol →

DARLLENWCH  Creu eich holiadur marchnata 1af