Print Friendly, PDF ac E-bost

Ydych chi'n chwilfrydig neu'n angerddol am iaith a diwylliant Tsieina, a ydych chi'n chwilio am newid ieithyddol a diwylliannol i'ch golygfeydd? Mae'r MOOC hwn yn cynnig cyswllt cyntaf i chi â Tsieineaidd rhugl, yn rhoi rhai allweddi i chi i fynd at ei ddysgu, yn ogystal â rhai tirnodau diwylliannol.

Gan barchu penodoldeb yr iaith Tsieinëeg, mae'r hyfforddiant yn canolbwyntio ar wybodaeth sylfaenol yr iaith Tsieinëeg, o dasgau llafar ac ysgrifenedig syml y cyfeirir atynt yn lefel A1 y Fframwaith Cyfeirio Ewropeaidd Cyffredin ar gyfer Ieithoedd (CEFRL).

Gyda hyfforddiant iaith, mae'r MOOC yn mynnu'r dimensiwn diwylliannol, y mae gwybodaeth amdano yn hanfodol ar gyfer cysylltu â siaradwr tramor wrth barchu a deall eu codau a'u gwerthoedd.

Parhewch i ddarllen yr erthygl ar y wefan wreiddiol →

DARLLENWCH  Ymchwil atgynyrchiol: egwyddorion methodolegol ar gyfer gwyddoniaeth dryloyw