Ar ôl sawl mis o ymchwil busnes, enillodd Tom, prentis ym mlwyddyn gyntaf Meistr Data Mega a Dadansoddiad Cymdeithasol, ei gontract prentisiaeth ar ddechrau Ionawr 2021. Mae'n rhannu gyda ni ei daith, ei ddulliau personol, y gefnogaeth a gafodd gan y CFA du Cnam, a'i gyngor i annog pobl ifanc heb gontract prentisiaeth i ddod o hyd i raglen astudio gwaith!

Fy nhaith

“Tom, rydw i'n 25 oed, rydw i ym mlwyddyn gyntaf Meistr Data Mega a Dadansoddi Cymdeithasol. Ar ôl gradd mewn Hanes yn Lyon a gradd meistr gyntaf mewn crefftau llyfrau, symudais i Baris i weithio mewn llyfrgell Hanes Cyfoes am 2 flynedd. Fe wnes i brosesu data o ddogfennau (llyfrau, cardiau post, ffotograffau, ac ati) i'w rhoi mewn catalogau ar-lein. Yn raddol dechreuais ymddiddori mewn rheoli a dadansoddi data a phenderfynais ymuno â Cnam CFA i ddyfnhau fy ngwybodaeth yn y maes hwn.

Ers dechrau Ionawr 2021, rwyf wedi dod o hyd i'm rhaglen astudio gwaith fel cynorthwyydd â gofal am genadaethau yn yr adran “Corfforaethol a brandiau” yn Occurrence. Cwmni ymchwil ac ymgynghori cyfathrebu yw Ocurrence, a'i rôl yw helpu cwmnïau eraill i wneud y gorau o'u strategaeth gyfathrebu.

Parhewch i ddarllen yr erthygl ar y wefan wreiddiol →

DARLLENWCH  Pam dod yn aelod a beth yw'r breintiau i'w disgwyl?