Print Friendly, PDF ac E-bost

Oes gennych chi broblem iechyd ac yn poeni am gadw'ch swydd? Darganfyddwch y dyfeisiau a'r cymhorthion sydd ar gael i ystyried eich dyfodol proffesiynol yn bwyllog.

Er mwyn cadw'ch swydd yn dilyn problem iechyd, y meddyg galwedigaethol yw eich prif gyswllt. Yn amodol ar gyfrinachedd proffesiynol, mae'n gwybod eich amodau gwaith a'ch cyflwr iechyd. Gall argymell datrysiad wedi'i addasu i'ch anghenion fel:

Addasu eich gweithfan Trefnu eich amser gwaith Therapiwtig rhan-amser Cydnabod statws gweithiwr anabl (RQTH)

Os na allwch gadw'ch swydd gychwynnol, gall y meddyg galwedigaethol ddatgan eich bod yn anffit, yn rhannol neu'n gyfan gwbl.

Yn achos cymryd drosodd yn rhannol neu'n gyfan gwbl, gall y meddyg ddatgan eich bod yn gallu cyflawni swyddogaethau eraill yn y cwmni. Ac eithrio eithriadau, rhaid i’ch cyflogwr gynnig swydd arall i chi, h.y. ailddosbarthiad. Os nad yw'n wir, rydych yn cael eich datgan yn anffit.

A ailgynllunio proffesiynol gellir ei ystyried hefyd.

Ble i ddechrau?

Os ydych yn gweithio, gallwch wneud apwyntiad gyda'ch meddyg galwedigaethol.

Os ydych ar absenoldeb salwch, cewch fudd o a

DARLLENWCH  France Relance: eisoes 500 o fuddiolwyr cyrsiau seiberddiogelwch!