Print Friendly, PDF ac E-bost

Sut i ysgrifennu'ch CV yn dda yn Saesneg? Gyda dechrau'r flwyddyn ysgol a dechrau blwyddyn newydd, mae llawer o fyfyrwyr eisoes yn chwilio am interniaethau dramor, neu swyddi od i ennill arian yn ystod blwyddyn i ffwrdd neu flwyddyn Erasmus.

Dyma ddim llai na phedwar ar ddeg o awgrymiadau a fydd yn eich helpu i ysgrifennu'r CV gorau posibl yn Saesneg.. Yn gyntaf, byddwn yn cymharu'r 6 phrif wahaniaeth a all fod rhwng CVs Ffrangeg a Saesneg, ac yn gorffen gydag 8 awgrym cyffredinol sy'n berthnasol i'r ddau fodel.

Sut i ysgrifennu CV da yn Saesneg? Y 6 phrif wahaniaeth rhwng CV Ffrengig a CV Saesneg 1. Y "résumé" personol

Dyma'r prif wahaniaeth rhwng CV yn Ffrangeg a CV yn Saesneg. : crynodeb o'ch proffil ymgeisydd, mewn paragraff rhagarweiniol, ar frig eich CV.

Dyma adran bwysicaf eich CV yn Saesneg oherwydd dyma'r peth cyntaf (ac weithiau'r unig beth) y bydd recriwtiwr yn ei ddarllen. Mae'n rhaid i chi allu sefyll allan, dangos eich cymhelliant, taflunio'ch hun i'r gwaith a'r tîm, ac amlygu'ch potensial ...

Parhewch i ddarllen yr erthygl ar y wefan wreiddiol →

DARLLENWCH  FFRAINC 2030: Jean-Michel Blanquer, Élisabeth Borne a Frédérique Vidal sy’n cadeirio sesiwn gyntaf pwyllgor llywio gweinidogol “addysg a hyfforddiant” Ffrainc 2030