Print Friendly, PDF ac E-bost

Mae dau fath o weithgaredd rhannol yn bodoli gyda gwahanol lefelau o gefnogaeth ar gyfer hyfforddiant:

Gweithgaredd Rhannol (PA): Mae cefnogaeth FNE yn seiliedig ar 70% o gostau addysgol (ac nid yw bellach yn 100% fel yn achos tan 31/10/2020). Gweithgaredd Tymor Hir Rhannol (APLD): Mae cefnogaeth FNE yn seiliedig ar 80% o gostau addysgol gyda nenfwd wedi'i osod ar 6000 ewro ar gyfartaledd fesul gweithiwr ac y flwyddyn (h.y. 4800 ewro yn defnyddio'r 80%) .

Yn y ddwy sefyllfa, gellir talu costau ategol fel costau llety, arlwyo a chludiant ar sail cyfradd unffurf o € 2,00 heb gynnwys treth (€ 2,40 gan gynnwys treth) am bob awr o hyfforddiant yn bersonol, wedi'i ardystio gan dystysgrif cyflawniad heb unrhyw fath arall o gyfiawnhad (rhaid nodi'r costau hyn wrth ofyn am gefnogaeth).
Mae costau cydnabyddiaeth a ariennir eisoes gan y gweithgaredd rhannol bob amser yn cael eu heithrio.

NOUVEAU : Ar 1 Tachwedd, ar gyfer unrhyw hyfforddiant a ddechreuodd cyn Mawrth 2021, bydd Gwisg yn cwmpasu'r gweddill sy'n daladwy gan y cyflogwr.

Dim ond cyfnodau hyfforddi a gwblhawyd yn ystod y gweithgaredd rhannol y mae cefnogaeth yn eu cynnwys.

Rhag ofn…

Parhewch i ddarllen yr erthygl ar y wefan wreiddiol →

DARLLENWCH  Dysgu am addysgu yn y Gwyddorau Digidol a Thechnoleg