Pam y cwrs hwn ar gyfer dechreuwyr a dechreuwyr ffug yn Saesneg?

Yr Wyddor a'r Rhifau o 0 i 9: mae'r sgiliau sylfaenol hyn a anghofir yn aml yn y gwersi Saesneg cyntaf yn y gorffennol yn cael eu defnyddio bob dydd p'un ai ar y lefel broffesiynol (rhoi cyfeirnod cynnyrch neu grybwyll anfoneb, gadael a neges) neu'n syml ar lefel bersonol i nodi'ch enw, rhif ffôn, archeb i fynd ar wyliau, nodi enw stryd ... mae'r cwrs hwn yn ymarferol ymarferol a defnyddiol!

Yr offer a gynigiwn i warantu eich cynnydd:

Gweithio gan ddefnyddio 2 lais; benywaidd a gwrywaidd

Sleidiau fideo, sain a powerpoint i gael esboniadau clir

Sylwadau yn Ffrangeg i osgoi unrhyw amwysedd

Ymarferion chwareus gwahaniaethol sy'n dechrau o'r symlaf i'r mwyaf cymhleth

Ailgylchu cysyniadau yr ymdrinnir â hwy o wahanol onglau ac mewn gwahanol sefyllfaoedd bob dydd

Taflen waith lle gallwch fesur eich cynnydd

Ymarferion ychwanegol os ydych chi am wella'ch hun

Dilyniant o theori i ddefnydd yr iaith mewn sefyllfa go iawn yn ystod cyfnewidfa

O'r diwedd, yn anad dim, y cyfle yw cymryd rhan mewn deialog fel petaech chi yno!

Bydd y 45 munud hwn o wersi yn rhoi sicrwydd ichi o allu cysylltu â ...

Parhau i ddarllen yr erthygl ar y safle gwreiddiol →

DARLLENWCH  Rheoli anghenion cwsmeriaid fel gweithwyr