Print Friendly, PDF ac E-bost

Hyd at 6 diwrnod o wyliau â thâl a 10 diwrnod o RTT wedi'i orfodi

Mae erthygl 1 yn ymestyn ac yn addasu'r mesurau a gymerwyd fis Mawrth diwethaf o ran absenoldeb â thâl a diwrnodau o orffwys. Hyd at Fehefin 30, 2021, caiff cyflogwr, yn ddarostyngedig i gasgliad cytundeb cwmni neu gangen, orfodi neu symud hyd at 6 diwrnod o wyliau â thâl. A hyn, trwy barchu cyfnod rhybudd o leiaf un diwrnod clir, yn lle un mis neu'r cyfnod y darperir ar ei gyfer gan gytundeb ar y cyd mewn amseroedd arferol.

Yn yr un modd, gall cyflogwr, trwy benderfyniad unochrog y tro hwn, orfodi neu addasu o dan un diwrnod clir o ddyddiadau RTTs, diwrnodau a gaffaelwyd yn y pecyn dydd neu'r diwrnodau a adneuwyd ar y cyfrif cynilo amser (CET) yn y terfyn 10 diwrnod ...

Parhewch i ddarllen yr erthygl ar y wefan wreiddiol →

DARLLENWCH  O'r atom i'r dynol: wrth wraidd geiriau gwyddonol