Print Friendly, PDF ac E-bost

Ers dyfodiad y firws, mae eithriadau o'r amodau cymhwysedd er budd lwfansau dyddiol nawdd cymdeithasol a lwfans atodol cyflogwyr wedi'u rhoi ar waith. Gohiriwyd y cyfnod aros hefyd.

Felly, o 1 Chwefror, 2020, gweithwyr a oedd yn agored i Covid-19 a oedd yn destun mesur o unigedd, troi allan neu ofal cartref oherwydd yn benodol eu bod yn dod i gysylltiad â pherson sy'n sâl â Coronavirus neu ar ôl aros mewn ardal yr oedd ffocws epidemig yn effeithio arni, wedi elwa o fudd-daliadau nawdd cymdeithasol dyddiol heb orfod cwrdd â'r amodau sy'n ymwneud ag isafswm cyfnodau gweithgaredd neu isafswm cyfrannol. Hynny yw, gweithio o leiaf 150 awr dros gyfnod o 3 mis calendr (neu 90 diwrnod) neu gyfrannu ar gyflog sydd o leiaf yn hafal i 1015 gwaith swm yr isafswm cyflog yr awr yn ystod y 6 mis calendr cyn yr arhosfan . Gohiriwyd y cyfnod aros 3 diwrnod hefyd.

Mae'r drefn ddifrïol hon wedi cael ei haddasu trwy gydol 2020, yn enwedig o ran iawndal ychwanegol y cyflogwr.

Roedd y ddyfais eithriadol hon i ddod i ben ar 31 Rhagfyr, 2020. Ond roeddem yn gwybod y byddai'n cael ei hymestyn. Archddyfarniad, a gyhoeddwyd ar Ionawr 9 ...

Parhewch i ddarllen yr erthygl ar y wefan wreiddiol →

DARLLENWCH  Diwedd y contract: datganiad cryno o gynilion gweithwyr wedi'i gyfoethogi â gwybodaeth newydd