Print Friendly, PDF ac E-bost

Rydych chi'n gweithio ac yn cael eich cydnabod fel gweithiwr anabl. P'un a yw'n dilyn dyfodiad anabledd, dirywiad yn eich sefyllfa neu newid yn eich amgylchedd gwaith, mae yna atebion i addasu eich sefyllfa i'ch sefyllfa a chynnal eich cyflogaeth dan amodau da.

Beth yw RQTH?

Os nad ydych yn cael eich cydnabod yn weithiwr ag anabledd eto ond yn ystyried gwneud cais amdano, darllenwch y daflen bwrpasol i ddarganfod mwy: Cydnabod Ansawdd Gweithiwr Anabl (RQTH).

Pryd ddylech chi addasu eich gweithfan i'ch anabledd?

Mae’n eithaf posibl gweithio gydag anabledd, hyd yn oed anabledd difrifol, ar yr amod eich bod yn addasu eich gweithfan neu’ch gweithgaredd yn iawn (os ydych yn hunangyflogedig). Efallai y bydd rhai sefyllfaoedd yn gofyn i chi addasu eich sefyllfa neu eich amodau gwaith, er enghraifft:

ymddangosiad anabledd, yn dilyn damwain, salwch, boed yn broffesiynol ai peidio, gwaethygu eich anabledd neu ddirywiad yn eich cyflwr iechyd, newidiadau yn eich amgylchedd neu eich cyflwr yn gweithio (symud, ac ati), …Beth yw'r atebion ar gyfer

DARLLENWCH  Cyfathrebu mewn amgylchedd amlddiwylliannol