Print Friendly, PDF ac E-bost

Rydych chi'n gyflogwr gweithiwr sy'n cael anawsterau yn ei weithfan sy'n ymwneud â'i iechyd neu ei anabledd.

Fel rhan o'r cadw swyddi, efallai y bydd addasiad swydd yn cael ei ystyried, yn dibynnu ar sefyllfa eich gweithiwr a phosibiliadau eich cwmni, er mwyn cadw'ch gweithiwr yn y swydd mewn amodau da.

Gellir addasu gweithfan cyflogai yng nghyd-destun cadw swydd:

yn dilyn damwain (proffesiynol ai peidio), yn dilyn salwch (proffesiynol ai peidio), yn achos ymddangosiad neu ddatblygiad anabledd, os bydd newidiadau yn yr amgylchedd proffesiynol sy'n effeithio ar allu'r gweithiwr i weithio.

Yn y sefyllfaoedd hyn, gallwch chi a'ch cyflogai fod mewn cysylltiad â'r meddyg iechyd galwedigaethol. Os bydd y meddyg iechyd galwedigaethol yn cynnig mesurau i addasu'r weithfan, mae'n ofynnol i chi ystyried y cynigion hyn.

Beth yw'r trefniadau posibl?

Gall y meddyg iechyd galwedigaethol, ar y cyd ag actorion arbenigol fel Cap emploi neu CARSAT, gynnig mesurau megis addasu'r llwyth gwaith, oriau gwaith

DARLLENWCH  Proffesiynau treftadaeth ddiwylliannol