Print Friendly, PDF ac E-bost

Cau cyflog: beth mae'n ei gynnwys?

Rydym yn siarad am addurno cyflog, pan fydd credydwr i'ch gweithiwr yn gofyn ichi dynnu swm penodol yn ôl yn uniongyrchol o gyflog yr olaf. Yna bydd yr ardoll hon yn digwydd heb gydsyniad y gweithiwr, trwy benderfyniad y llys.

Fel garnishee, rhaid i chi dalu bob mis i gofrestrfa'r llys swm sydd fwyaf cyfartal â chyfran garnishable y cyflog.

Atafaeliad ar gyflogau: swm y ffracsiwn anodd ei dynnu 2021

Er mwyn rhoi bywoliaeth i'r gweithiwr, dim ond rhan o'i dâl y gallwch ei nodi, wedi'i bennu gan raddfa sy'n ystyried ei dâl blynyddol a nifer y dibynyddion.

Fel rheol, mae'r raddfa hon o addurniadau cyflog a throsglwyddiadau yn cael ei gosod bob blwyddyn gan archddyfarniad yn seiliedig ar newidiadau ym mynegai prisiau defnyddwyr cartrefi a gyhoeddir gan INSEE.

Fodd bynnag, gan na newidiodd y mynegai hwn fawr ddim rhwng Awst 2019 ac Awst 2020, ni ailaseswyd y raddfa eleni. Felly mae graddfa 2020 yn parhau i fod yn berthnasol yn 2021.

Fodd bynnag, mae ffracsiwn cwbl anodd ei dynnu sy'n hafal i swm yr incwm undod gweithredol (RSA) ar gyfer person sengl (Cod

DARLLENWCH  Dysgu codio gyda Python