Cwmnïau nad ydynt yn defnyddio teleweithio llawn pan fydd eu gweithgaredd yn addas ar gyfer rheolaethau risg gan yr arolygiaeth lafur ac, os gwrthodir cydymffurfio â'r mesur hwn, cosbau difrifol. Ond mae'r Weinyddiaeth Lafur yn pwysleisio addysg tuag at gyflogwyr ailgyfrifiadol, gan ystyried cosbau fel dewis olaf yn unig.

Rhaid i weithwyr ymarfer teleweithio annatod i raddau'r "Posibl" i gyfyngu ar ymlediad yr epidemig Covid-19. Nid yw ewyllys Emmanuel Macron, a fynegwyd yn ei araith ar Hydref 28 yn cyhoeddi’r esgoriad ddeuddydd yn ddiweddarach ac wedi’i drawsgrifio yn y protocol iechyd, bob amser yn cael ei barchu, fel y dangosir mewn arolwg a ryddhaodd y Weinyddiaeth Lafur ddydd Mawrth, Tachwedd 10 i sawl cyfrwng, gan gynnwys Ffeil Teulu.

Yn ôl yr astudiaeth hon, a ariannwyd ac a gomisiynodd y weinidogaeth gan Harris Interactive, yn ystod wythnos Tachwedd 2 i 8, nododd 52% o’r bobl sy’n gweithio a holwyd eu bod yn gweithio yn eu gweithle 100%, meddai 18% datgan eu bod yn ymarfer teleweithio annatod, dywedodd 18% eu bod yn ail-weithio teleweithio ac yn gweithio ym mhresenoldeb *. Ond roedd o hyd

Parhewch i ddarllen yr erthygl ar y wefan wreiddiol →

DARLLENWCH  Datblygu eich busnes trwy drawsnewid digidol