Hyfforddiant premiwm OpenClassrooms am ddim

Rydych chi'n bwriadu dechrau astudiaethau, newid swydd neu fynd ar hyfforddiant. Beth bynnag fo'ch rhesymau, newidiwch ganghennau neu symudwch i fyny'r ysgol. Cyn i chi ddechrau gwneud unrhyw beth, mae angen i chi ddiffinio'ch cynlluniau gyrfa yn glir a meddu ar wybodaeth wirioneddol o'ch sgiliau. Mae'r rhain yn amodau hanfodol ar gyfer cyfeiriadu'ch hun yn effeithiol yn y farchnad lafur.

Bydd y cwrs hwn yn eich cynorthwyo i ddatblygu cynllun gyrfa unigol yn seiliedig ar eich profiad a'ch sgiliau. Byddwch yn gallu nodi a nodi eich nodau gyrfa a'r camau i'w cymryd i'w cyflawni. Bydd gennych syniad cyffredinol o'r hyn sydd gan y farchnad swyddi i'w gynnig a beth sy'n addas i chi.

Byddwch yn dysgu am realiti bywyd gwaith er mwyn gwireddu eich potensial.

Parhau i ddarllen yr erthygl ar y safle gwreiddiol →