Print Friendly, PDF ac E-bost

Manylion y cwrs

Gyda phob diwrnod yn mynd heibio, mae gennym y teimlad o fyw mewn byd sy'n mynd yn gyflymach ac yn gyflymach, a lle mae'r amser a neilltuwyd i ddeall y digwyddiadau sy'n atalnodi ein bywydau yn cael ei leihau. Ac eto mae'n hanfodol dadansoddi i asesu'r rhesymau dros ein llwyddiannau a'n methiannau. Yn y cwrs hwn, mae Hugues Hippler, hyfforddwr proffesiynol a phersonol, yn eich tywys tuag at hunan-wybodaeth. Bydd yn agor drws i chi i un o agweddau hanfodol eich bywyd bob dydd, yn enwedig proffesiynol, p'un a ydych chi'n gyflogai ...

Mae'r hyfforddiant a gynigir ar Linkedin Learning o ansawdd rhagorol. Cynigir rhai ohonynt am ddim ar ôl cael eu talu. Felly os yw pwnc o ddiddordeb na fyddwch yn oedi, ni chewch eich siomi. Os oes angen mwy arnoch chi, gallwch roi cynnig ar danysgrifiad 30 diwrnod am ddim. Yn syth ar ôl cofrestru, canslwch yr adnewyddiad. Dyma i chi'r sicrwydd o beidio â chael eich tynnu'n ôl ar ôl y cyfnod prawf. Gyda mis mae gennych gyfle i ddiweddaru'ch hun ar lawer o bynciau.

Parhewch i ddarllen yr erthygl ar y wefan wreiddiol →

DARLLENWCH  Ymarfer meddwl beirniadol: data a rhesymu ffug