Erbyn diwedd y cwrs hwn, byddwch yn gallu:

  • Nodi materion iechyd cyhoeddus sy'n ymwneud â dŵr croyw, yn enwedig mewn gwledydd sy'n datblygu.
  • Disgrifiwch y prif glefydau bacteriolegol, firaol a pharasitig a drosglwyddir trwy lyncu neu gysylltiad â dŵr croyw.
  • Datblygu mesurau ataliol a chywirol i leihau'r risg o drosglwyddo clefydau heintus trwy ddŵr.

Disgrifiad

Mae dŵr yn hollbwysig i ddynoliaeth. Fodd bynnag, nid oes gan fwy na 2 biliwn o bobl, yn bennaf mewn gwledydd sy'n datblygu, fynediad at ddŵr yfed neu amodau glanweithiol boddhaol ac maent yn agored i'r risg o glefydau heintus a allai fod yn ddifrifol sy'n gysylltiedig â phresenoldeb bacteria, firysau neu barasitiaid mewn dŵr. Mae hyn yn esbonio, er enghraifft, y farwolaeth o ddolur rhydd acíwt o 1,4 miliwn o blant bob blwyddyn a sut, yn yr 21ain ganrif, mae pandemig colera yn parhau ar gyfandiroedd penodol.

Mae'r MOOC hwn yn archwilio sut mae dŵr yn cael ei lygru gan ficrobau, yn nodi rhai nodweddion rhanbarthol, weithiau'n gymdeithasol-anthropolegol, yn ffafrio llygredd dŵr, ac yn disgrifio'r clefydau heintus a drosglwyddir amlaf trwy lyncu neu gysylltiad â dŵr.

Mae'r MOOC yn esbonio pam mae gwneud dŵr yn yfadwy a sicrhau amodau glanweithiol boddhaol yn waith "rhyngtoriadol" sy'n dod ag actorion iechyd, gwleidyddion a pheirianwyr ynghyd. Mae sicrhau bod dŵr a glanweithdra ar gael a’i fod yn cael ei reoli’n gynaliadwy i bawb yn un o 17 nod WHO ar gyfer y blynyddoedd i ddod.

 

Parhau i ddarllen yr erthygl ar y safle gwreiddiol →

Parhewch i ddarllen yr erthygl ar y wefan wreiddiol →

DARLLENWCH  Mecaneg solidau dadffurfiadwy