Print Friendly, PDF ac E-bost

I Éric Dupond-Moretti, “rhaid i ni i gyd gyda’n gilydd, aelodau o’r un weinidogaeth, gynnal hyder yn y dyfodol a chyflawni disgwyliadau’r Ffrancwyr na allant - yn enwedig yn y cyfnod anodd hwn - wneud heb wasanaeth cyhoeddus cyfiawnder ”.

O ran y mesurau sydd i'w cymryd:

- Bydd y gwasanaethau derbyn unigryw ar gyfer ymgyfreithwyr yn aros ar agor ond trwy apwyntiad

- Bydd y gweithgaredd barnwrol yn cael ei gynnal ym mhresenoldeb pobl sydd wedi'u "gwysio'n briodol", yn unol â'r mesurau iechyd sy'n berthnasol i covid-19

- Rhaid cwblhau'r defnydd o gliniaduron, nad oedd yn bodoli yn ystod y cyfnod esgor cyntaf, yn enwedig ar gyfer clercod, "cyn gynted â phosibl"

- Bydd mesurau iechydol yn cael eu rhoi ar waith i staff carchardai yn ogystal ag i staff y mae angen eu presenoldeb yn brydlon ac yn rheolaidd

- Yn ymwneud yn fwy penodol â charchardai: "nid yw cydymffurfio â mesurau iechyd yn cwestiynu amodau byw fel ymweld ag ystafelloedd neu weithio dan glo", ychwanegodd Éric Dupond-Moretti. Yn ystod cyfyngiant mis Mawrth, ataliwyd yr holl ymweliadau a gweithgareddau

- Bydd gweithgaredd asiantau amddiffyn barnwrol pobl ifanc (PJJ) hefyd yn cael ei gynnal "gyda'r addasiadau a'r rhagofalon

DARLLENWCH  Geiriau pŵer