Print Friendly, PDF ac E-bost

cyhoeddwyd ar01.01.19 wedi'i ddiweddaru05.10.20

Mae cyfraith Medi 5, 2018 yn creu system newydd er mwyn adfywio'r dulliau hyfforddi sy'n agored i weithwyr: ailhyfforddi neu hyrwyddo trwy raglen astudio gwaith (Pro-A).

Mewn cyd-destun o newidiadau cryf yn y farchnad lafur, mae'r system Pro-A yn caniatáu i weithwyr, yn enwedig y rhai nad yw eu cymwysterau'n ddigonol o ran esblygiad technolegau neu drefniadaeth gwaith, hyrwyddo eu datblygiad proffesiynol neu eu dyrchafiad. a'u cadw mewn cyflogaeth.

Cynllun adfer busnes: cryfhau'r PRO-A
Fel rhan o'r cynllun adfywio gweithgaredd, mae'r llywodraeth yn cryfhau'r credydau gan ei gwneud hi'n bosibl ariannu'r rhaglen ailhyfforddi neu astudio gwaith hon.
Credydau: 270 M €

Ar gyfer y cyflogwr, mae Pro-A yn diwallu dau angen:

atal y canlyniadau oherwydd newidiadau technolegol ac economaidd; caniatáu mynediad i gymhwyster pan fydd y gweithgaredd wedi'i gyflyru trwy gael ardystiad sy'n hygyrch mewn cyflogaeth yn unig, trwy hyfforddiant parhaus.

Mae ailhyfforddi neu hyrwyddo trwy raglenni astudio gwaith yn ategu cynllun datblygu sgiliau'r cwmni a'r cyfrif hyfforddi personol (CPF). Wedi'i weithredu ar fenter y gweithiwr neu'r cwmni, y system

Parhewch i ddarllen yr erthygl ar y wefan wreiddiol →

DARLLENWCH  Prynu eich bitcoin cyntaf ar Coinbase