Print Friendly, PDF ac E-bost

Heddiw mae'n rhaid i diriogaethau tramor Ffrainc gwrdd â sawl her, gan effeithio ar agweddau ecolegol, economaidd a chymdeithasol hefyd.

Mae'r cwrs hwn yn darparu gwell dealltwriaeth o'r angen hwn am ddatblygu cynaliadwy yn Nhiriogaethau Tramor Ffrainc, a'i nod yw dangos bod pobl a chwaraewyr eisoes yn ymwneud â'r cwestiynau hyn, ym mhob tiriogaeth dramor.

Mae'r cwrs hwn yn cynnwys 3 rhan:

Mae'r rhan 1af yn esbonio i chi beth yw'r 17 Nod Datblygu Cynaliadwy, yn gyffredinol, yn anwahanadwy, yn wir gwmpawd datblygu cynaliadwy ar lefel ryngwladol.

Lleihau bregusrwydd newid byd-eang, ymladd yn erbyn tlodi ac allgáu, rheoli gwastraff a llygredd, ymgymryd â her niwtraliaeth carbon: mae'r 2il ran yn cyflwyno heriau mawr datblygu cynaliadwy a phontio i'w cymryd ar gyfer ultramarinau pob rhanbarth.

Yn olaf, mae Rhan 3 yn dod â thystebau atoch gan bobl ac actorion ymroddedig, mentrau partneriaeth a ddatblygwyd yn y tair cefnfor.

Parhewch i ddarllen yr erthygl ar y wefan wreiddiol →

DARLLENWCH  Ardystiad PowerPoint Microsoft | CWRS YMARFEROL 2019-2021