Print Friendly, PDF ac E-bost

Fformiwlâu cwrtais ar gyfer annerch goruchwyliwr

Mewn cyd-destun proffesiynol, gall ddigwydd ein bod yn anfon a bost i gydweithiwr ar yr un lefel hierarchaidd, i is-swyddog neu uwch. Yn y naill achos neu'r llall, nid yw'r ymadrodd cwrtais i'w ddefnyddio yr un peth. I ysgrifennu at uwch swyddog, mae fformiwlâu cwrtais wedi'u haddasu'n dda. Pan gaiff ei wneud yn anghywir, gall ymddangos braidd yn anghwrtais. Yn yr erthygl hon, darganfyddwch y fformwlâu cwrtais i'w defnyddio ar gyfer goruchwyliwr.

Pryd i gyfalafu

Wrth annerch person o reng hierarchaidd uwch, rydym yn gyffredinol yn defnyddio “Mr.” neu “Ms.” Er mwyn dangos ystyriaeth i'ch rhyng-gysylltydd, mae'n syniad da defnyddio'r priflythyren. Nid oes ots a yw'r dynodiad "Syr" neu "Madam" wedi'i gynnwys yn y ffurflen apelio neu ar y ffurf derfynol.

Yn ogystal, argymhellir defnyddio'r briflythyren hefyd i ddynodi enwau sy'n ymwneud ag urddasau, teitlau neu swyddogaethau. Byddwn felly yn dweud, yn dibynnu a ydym yn ysgrifennu at y cyfarwyddwr, y rheithor neu'r llywydd, "Mr. Director", "Mr. Rector" neu "Mr. President".

Pa fath o gwrteisi i ddod ag e-bost proffesiynol i ben?

I gloi e-bost proffesiynol wrth annerch goruchwyliwr, mae yna sawl fformiwla gwrtais. Fodd bynnag, cofiwch fod yn rhaid i'r fformiwla gwrtais ar ddiwedd yr e-bost fod yn gydnaws â'r un sy'n ymwneud â'r alwad.

Felly, gallwch ddefnyddio ymadroddion cwrtais i ddod ag e-bost proffesiynol i ben, fel: "Derbyniwch Mr Cyfarwyddwr, gan fynegi fy nheimladau nodedig" neu "Credwch, Mr Cadeirydd a Phrif Swyddog Gweithredol, yn y mynegiant o fy mharch dwfn".

DARLLENWCH  E-bost proffesiynol, ceisiwch osgoi fformwlâu cyfarwydd!

Er mwyn ei gadw'n fyr, yn union fel y mae strwythur e-bost proffesiynol yn ei argymell, gallwch hefyd ddefnyddio ymadroddion cwrtais eraill fel: "Cofion gorau". Mae'n fformiwla gwrtais sy'n rhoi llawer o foddhad i'r rhyng-gysylltydd neu'r gohebydd. Mae'n dangos yn glir eich bod chi'n ei osod uwchben y sgrym yn unol â'i statws.

Yn ogystal, mae'n bwysig gwybod bod yn rhaid defnyddio mynegiadau neu fynegiadau cwrteisi penodol sy'n ymwneud â mynegiant teimladau yn ofalus iawn. Mae hyn yn wir pan fydd yr anfonwr neu'r derbynnydd yn fenyw. Yn unol â hynny, ni chynghorir menyw i gyflwyno ei theimladau i ddyn, hyd yn oed ei oruchwyliwr. Mae'r gwrthwyneb hefyd yn wir.

Fodd bynnag, fel y gallwch ddychmygu, dylid osgoi ymadroddion cwrtais fel "Yr eiddoch yn gywir" neu "Yn gywir". Yn hytrach, fe'u defnyddir ymhlith cydweithwyr.

Fodd bynnag, nid yw'n ymwneud â defnyddio fformwlâu cwrtais yn iawn. Dylech hefyd roi sylw arbennig i sillafu a gramadeg.

Yn ogystal, dylid osgoi byrfoddau, fel y dylid gwneud rhai ymadroddion gwallus fel: "Byddwn yn ddiolchgar ichi" neu "Derbyniwch ...". Yn hytrach, mae'n well dweud "Byddwn yn ei werthfawrogi" neu "Derbyniwch ...".