Cyflwyno’r hyfforddiant “Hire staff”

Mae recriwtio yn agwedd hanfodol ar lwyddiant cwmni. Mae gwybod sut i ddenu a dewis yr ymgeiswyr cywir ar gyfer eich sefydliad yn sgil hanfodol. Mae HP LIFE yn cynnig hyfforddiant ar-lein am ddim o'r enw “Llogi staff”, wedi'i gynllunio i'ch helpu i ddatblygu'r sgiliau hanfodol hyn.

Yn gyfan gwbl yn Ffrangeg, mae'r hyfforddiant ar-lein hwn yn hygyrch i bawb, heb ragofynion. Fe'i cynlluniwyd i'w gymryd ar eich cyflymder eich hun a chaiff ei gwblhau mewn llai na 60 munud. Datblygir y cynnwys hyfforddi gan arbenigwyr o HP LIFE, sefydliad sy'n enwog am ansawdd ei hyfforddiant ar-lein. Mae mwy na 13 o fyfyrwyr eisoes wedi cofrestru ar gyfer yr hyfforddiant hwn, sy'n tystio i'w lwyddiant a'i berthnasedd.

Diolch i'r hyfforddiant hwn, byddwch yn dysgu sut i greu cynnig swydd deniadol a sefydlu gweithdrefn strwythuredig ar gyfer cyflogi gweithiwr. Byddwch hefyd yn dysgu sut i ddefnyddio meddalwedd prosesu geiriau i ysgrifennu postio swydd yn broffesiynol. Mae'r sgil hon yn hanfodol i ddenu'r ymgeiswyr gorau a sicrhau llwyddiant eich cwmni.

Amcanion a chynnwys yr hyfforddiant

Hyfforddiant “Llogi staff” yn anelu at eich dysgu sut i gynnal proses recriwtio effeithiol, o greu cynnig swydd i ddewis yr ymgeisydd delfrydol ar gyfer eich cwmni. Dyma drosolwg o'r sgiliau y byddwch yn eu datblygu yn ystod yr hyfforddiant hwn:

  1. Dilynwch weithdrefn strwythuredig i logi gweithiwr: Byddwch yn dysgu am gamau allweddol y broses recriwtio, gan gynnwys y diffiniad o'r swydd, ysgrifennu'r hysbyseb, dewis ymgeiswyr, y cyfweliadau a'r penderfyniadau terfynol.
  2. Defnyddio meddalwedd prosesu geiriau i greu postiad swydd: Bydd yr hyfforddiant yn eich dysgu sut i ddefnyddio nodweddion meddalwedd prosesu geiriau i ddylunio postiad proffesiynol a deniadol a fydd yn denu'r ymgeiswyr gorau.
DARLLENWCH  Gyrru yn Ffrainc: Yr hyn y mae angen i Almaenwyr ei wybod

Mae cynnwys y cwrs wedi'i drefnu'n sawl gwers ryngweithiol sy'n rhoi sylw i agwedd benodol ar y broses recriwtio. Mae'r gwersi'n cynnwys enghreifftiau diriaethol, cyngor ymarferol ac ymarferion i'ch galluogi i roi'r cysyniadau a astudiwyd ar waith.

Buddiannau Ardystio a Hyfforddiant

Ar ddiwedd yr hyfforddiant “Llogi staff”, byddwch yn derbyn tystysgrif sy'n tystio i gwblhau'r cwrs yn llwyddiannus a'r sgiliau recriwtio a enillwyd. Bydd y dystysgrif hon yn cryfhau eich proffil proffesiynol ac yn eich helpu i sefyll allan yn y byd gwaith. Dyma rai o’r manteision y gallwch eu cael o’r hyfforddiant hwn:

  1. Gwella'ch CV: Trwy ychwanegu'r dystysgrif hon at eich CV, byddwch yn dangos i ddarpar gyflogwyr eich arbenigedd mewn recriwtio, a all fod yn ased mawr yn ystod proses ddethol.
  2. Gwella eich proffil LinkedIn: Bydd crybwyll eich tystysgrif ar eich proffil LinkedIn yn cynyddu eich gwelededd ymhlith recriwtwyr a gweithwyr proffesiynol yn eich sector, gan hyrwyddo cyfleoedd gyrfa newydd.
  3. Ennill effeithlonrwydd: Trwy gymhwyso'r sgiliau a ddysgwyd yn ystod yr hyfforddiant hwn, byddwch yn gallu cynnal prosesau recriwtio mwy effeithlon, a fydd yn eich galluogi i arbed amser a gwella ansawdd eich tîm.
  4. Atgyfnerthu eich delwedd broffesiynol: Bydd meistroli sgiliau recriwtio yn eich galluogi i gyflwyno delwedd gadarnhaol a phroffesiynol i'ch cydweithwyr, partneriaid a darpar ymgeiswyr, sy'n hanfodol ar gyfer meithrin perthnasoedd o ymddiriedaeth a sicrhau llwyddiant eich busnes.
DARLLENWCH  Roedd y ffurfioldebau'n ymwneud â gyrru a thrwydded yrru yn Ffrainc

I gloi, mae'r hyfforddiant Llogi Staff ar-lein rhad ac am ddim a gynigir gan HP LIFE yn ffordd wych o wella'ch sgiliau recriwtio a sefyll allan yn y farchnad swyddi. Mewn llai nag awr, gallwch ddysgu sgiliau hanfodol a fydd yn eich gwasanaethu trwy gydol eich gyrfa. Peidiwch ag oedi dim mwy a chofrestrwch nawr ar wefan HP LIFE (https://www.life-global.org/fr/course/131-embaucher-du-personnel) i fanteisio ar yr hyfforddiant ansawdd hwn a chael eich tystysgrif.