Print Friendly, PDF ac E-bost

 

Nid yw oedran yn rhwystr i ddysgu iaith dramor. Mae gan ymddeolwyr amser i ymroi i weithgaredd newydd sy'n eu hysgogi. Mae'r cymhellion yn niferus a gwelir y buddion yn y tymor byr yn ogystal ag yn y tymor hir. A yw doethineb yn dod gydag oedran? Gelwir yr ieuengaf yn "sbyngau tafod" ond wrth ichi heneiddio, rydych chi'n fwy abl i ddadansoddi'ch anawsterau a'ch gwendidau a'u goresgyn yn gyflym er mwyn cael canlyniad sy'n cwrdd â'ch disgwyliadau.

Ar ba oedran ddylech chi ddysgu iaith dramor?

Dywedir yn aml fod plant yn cael amser haws yn dysgu iaith. A yw hyn yn golygu y bydd henoed yn cael anawsterau enfawr wrth ddysgu iaith dramor? Ateb: na, bydd y caffaeliad yn syml yn wahanol. Felly mae'n rhaid i bobl hŷn wneud gwahanol ymdrechion. Mae rhai astudiaethau yn egluro mai'r oedran delfrydol i ddysgu iaith dramor fyddai naill ai wrth fod yn blentyn ifanc iawn, rhwng 3 a 6 oed, oherwydd byddai'r ymennydd yn fwy derbyniol a hyblyg. Daeth ymchwilwyr Sefydliad Technoleg Massachusetts (MIT) i'r casgliad bod dysgu iaith yn anoddach ar ôl 18

Parhewch i ddarllen yr erthygl ar y wefan wreiddiol →

DARLLENWCH  Absenoldeb â thâl, RTT, CDD: yr hyn y gall eich cyflogwr ei wneud tan Fehefin 30, 2021