Print Friendly, PDF ac E-bost

Tra bod bron i 20% o boblogaeth Ffrainc yn cael ei ddilyn am glefyd cronig, mae sawl miliwn o bobl ifanc, o ysgolion meithrin i brifysgol, disgyblion neu fyfyrwyr, yn ceisio bob dydd i barhau â'u cwrs ysgol neu brifysgol. Mae'r grwpiau hyn, a allai gael eu hatal o bosibl gan sefyllfa o anabledd dros dro neu dymor hir sy'n gysylltiedig â salwch, mewn nifer fawr o achosion angen cefnogaeth briodol y mae'n rhaid hyfforddi staff addysgu a goruchwylio ar eu cyfer. Yn y cyd-destun hwn, mae'r MOOC "Ar gyfer ysgol gynhwysol o'r ysgol feithrin i addysg uwch" yn dymuno darparu gwybodaeth sylfaenol a / neu uwch ar gymorth addysgol ar gyfer dysgu disgyblion a myfyrwyr sy'n cael eu monitro ar gyfer sefyllfaoedd anabledd sy'n gysylltiedig â salwch cronig difrifol (gan gynnwys canserau a / neu afiechydon prin).

Yn arbennig o gorawl, mae'n rhoi'r llawr i weithwyr proffesiynol addysg (athrawon, athrawon arbenigol, disgyblion sy'n cyfeilio neu fyfyrwyr ag anableddau), gweithwyr cymdeithasol a gweithwyr proffesiynol cymorth (cyfryngwr iechyd, gweithiwr cymdeithasol), meddygon arbenigol ac athrawon-ymchwilwyr.

Parhewch i ddarllen yr erthygl ar y wefan wreiddiol →

DARLLENWCH  MOOC Maen nhw'n gwneud celf