Arlwyo ar gyfer gweithwyr y tu allan i gyfnod Covid-19

Mae amodau arlwyo gweithwyr yn wahanol yn dibynnu a oes gan y cwmni 50 o weithwyr ai peidio.

Cwmni gydag o leiaf 50 o weithwyr

Mewn cwmnïau sydd ag o leiaf 50 o weithwyr, rhaid i chi, ar ôl ymgynghori â'r CSE, ddarparu adeiladau arlwyo i weithwyr:

a ddarperir gyda nifer digonol o seddau a byrddau; sy'n cynnwys tap dŵr yfed, ffres a phoeth, ar gyfer 10 defnyddiwr; ac sydd â modd i gadw neu oeri bwyd a diod a gosodiad ar gyfer ailgynhesu prydau.

Gwaherddir gadael i weithwyr fwyta eu prydau bwyd yn yr adeilad a neilltuwyd i weithio.

Mae gwahanol ffyrdd yn caniatáu ichi gyflawni eich rhwymedigaethau: cegin lle gall gweithwyr fwyta eu prydau bwyd, ond hefyd ffreutur neu ffreutur o fewn y cwmni, neu fwyty'r cwmni.

Cwmni gyda llai na 50 o weithwyr

Os oes gennych lai na 50 o weithwyr mae'r rhwymedigaeth yn ysgafnach. Rhaid i chi ddarparu lle i weithwyr lle gallant fwyta dan amodau iechyd a diogelwch da yn unig (glanhau rheolaidd, caniau sbwriel, ac ati). Gellir gosod yr ystafell hon yn…