Print Friendly, PDF ac E-bost

Stori ysbrydoledig fel stori Awa, na phetrusodd roi'r gorau i'w swydd fel swyddog gweinyddol yn Llysgenhadaeth Mali i ymgymryd â hyfforddiant gydag IFOCOP a pharatoi ar gyfer ei swydd newydd: rheolwr rheoli.

"Os oes un peth y mae bywyd wedi'i ddysgu imi, nid yw byth i roi'r gorau i ymladd". Awa Niare, deg ar hugain, yn fenyw ifanc feiddgar. Wedi'i basio trwy feinciau IFOCOP i hyfforddi ar gyfer proffesiwn y Rheolwr Rheoli, mae ei thystiolaeth yn datgelu du cwrs rhwystrau a dylai gynnig bowlen dda o optimistiaeth i chi os ydych chi, fel hi, yn ystyried ailhyfforddi proffesiynol. 

Camau cyntaf 

Eisoes wedi graddio mewn Rheolaeth Fasnachol (BAC + 3), roedd Awa yn dal yn ei swydd 3 blynedd yn ôl o fewn Llysgenhadaeth Mali fel aAtasg weinyddol. Bywyd beunyddiol proffesiynol rhy arferol y mae hi hefyd yn ei ystyried yn rhy bell o'i hyfforddiant cychwynnol, y mae hi eisoes yn ei ystyried ar y pryd i gryfhau ei ochr gyfrifeg i ddatblygu o safbwynt proffesiynol. Mae hi'n cael gwybodaeth gan Pôle Emploi ac yn cysylltu â chanolfan IFOCOP ar yr un pryd. gan Melun. Yn gyflym iawn, mae Awa yn sylweddoli hynny gyda hi

DARLLENWCH  Trosglwyddo contractau cyflogaeth: ni ellir gorfodi'r rheoliadau mewnol yn erbyn y cyflogwr newydd