Erbyn diwedd y cwrs hwn, byddwch yn gallu:

  • Datblygu eich diwylliant cyfreithiol;
  • Deall y dull o resymu sy'n benodol i gyfreithwyr.

Disgrifiad

Mae astudio’r gyfraith yn seiliedig ar gaffael “ffordd o feddwl” gyfreithiol. Pwrpas y cwrs yw cynnig trosolwg o'r dull hwn o ymresymu, trwy fynd trwy brif ganghennau y pwnc.

Felly mae'r MOOC yn cynnig trosolwg cydlynol o'r gyfraith. Mae wedi’i anelu’n arbennig at:

  • myfyrwyr ysgol uwchradd a hoffai ddechrau astudio'r gyfraith, heb wybod beth yn union yw'r astudiaethau hyn.
  • myfyrwyr addysg uwch sy'n debygol o ddilyn cyrsiau'r gyfraith yn ystod eu haddysg prifysgol, nad ydynt o reidrwydd wedi arfer â'r dull o resymu'n gyfreithiol.

Parhau i ddarllen yr erthygl ar y safle gwreiddiol →

Parhewch i ddarllen yr erthygl ar y wefan wreiddiol →

DARLLENWCH  Cyflwyniad i fecaneg hylif