Mae deddfwriaeth diogelu data, megis y Gyfarwyddeb Diogelu Data, yn ei gwneud yn ofynnol i wefannau ac apiau gael polisïau preifatrwydd.

Defnyddiwch fy nghanllaw cam wrth gam i awtomeiddio'ch gweithrediad gydag Iubenda a chael eich datrysiad ar waith yn gyflym ac yn hawdd.

Os oes gennych wefan, ap, system e-fasnach, neu system SaaS, efallai y bydd angen polisi preifatrwydd arnoch. Os nad oes gennych bolisi preifatrwydd, rydych mewn perygl o gosbau difrifol os bydd archwiliad yn digwydd. Ond ble i ddechrau? Oni bai eich bod yn gyfreithiwr, gall y termau cyfreithiol a'r jargon fod yn ddryslyd. Dyna pam y gwnaethom greu'r cwrs hwn.

Gallwch chi greu a rheoli polisi preifatrwydd a chwci proffesiynol yn hawdd wrth ddiweddaru a ffurfweddu dros 1 o osodiadau yn awtomatig. Fe’i datblygwyd gan dîm rhyngwladol o gyfreithwyr, mae’n bodloni’r safonau rhyngwladol diweddaraf ac mae ar gael ar-lein.

Parhau i ddarllen yr erthygl ar y safle gwreiddiol →

DARLLENWCH  Dadansoddiad Data Excel: Dadansoddwch ddata gyda 'Excel'