Teleweithio: beth yw'r argymhellion cyfredol?

Dylai teleweithio fod yn rheol ar gyfer yr holl weithgareddau sy'n caniatáu hynny. Rhaid iddo fod yn 100% i weithwyr sy'n gallu cyflawni eu holl dasgau o bell. Fodd bynnag, ers Ionawr 6, 2021, gall gweithiwr ofyn am ddod yn ôl wyneb yn wyneb un diwrnod yr wythnos ar y mwyaf, gyda'ch cytundeb (gweler ein herthygl "Protocol cenedlaethol: llacio'r argymhelliad o deleweithio i 100%").

Er bod mesurau iechyd wedi cael eu cryfhau yn ddiweddar, yn enwedig o ran pellhau cymdeithasol a masgiau, a chyhoeddodd y Prif Weinidog ar Ionawr 29 ddefnydd effeithiol o deleweithio wedi'i atgyfnerthu, ni wnaed unrhyw newid yn y protocol iechyd ar y pwnc teleweithio ers Ionawr 6.

Yn y cyfarwyddyd y mae newydd ei roi i'r arolygiadau llafur, mae'r Gyfarwyddiaeth Gyffredinol Llafur yn ailddatgan yn glir iawn bod yoherwydd bod y tasgau'n teleweithio, rhaid eu teleweithio. Gall teleweithio fod yn gyfanswm os yw natur y tasgau yn caniatáu hynny neu'n rhannol os mai dim ond rhai tasgau y gellir eu cyflawni o bell.

Mae'r posibilrwydd o ddod yn ôl yn bersonol un diwrnod yr wythnos er mwyn atal y risg o ynysu wedi'i gyflyru ...

Parhewch i ddarllen yr erthygl ar y wefan wreiddiol →

DARLLENWCH  Nod IPv6