Print Friendly, PDF ac E-bost

Erbyn diwedd y cwrs hwn, byddwch yn gallu:

  • Nodi gwahanol agweddau ar y syniad o atyniad tiriogaethol,
  • Adnabod ei heriau,
  • Gwybod yr offer a'r ysgogiadau ar gyfer gweithredu.

Nod y cwrs hwn yw cyflwyno gwahanol agweddau ar y syniad o atyniad tiriogaethol, y materion y mae'n eu codi yn ogystal â'r offer a'r liferi ar gyfer camau gweithredu pendant a all ymateb iddynt. Mae atyniad a marchnata tiriogaethol yn themâu strategol ar gyfer actorion tiriogaethol y dymunwn gefnogi eu proffesiynoldeb.

Mae'r MOOC hwn yn targedu gweithwyr proffesiynol datblygu economaidd o fewn gwahanol strwythurau: datblygu economaidd, twristiaeth, asiantaethau arloesi, asiantaethau cynllunio trefol, clystyrau cystadleurwydd a pharciau technoleg, CCI, gwasanaethau economaidd, atyniad a chymunedau rhyngwladol, ymgynghorwyr ac asiantaethau cyfathrebu sy'n arbenigo mewn marchnata tiriogaethol / atyniad, dyfodol gweithwyr proffesiynol mewn datblygu economaidd: EM Normandie, Prifysgol Grenoble Alpes, IAE de Pau, IAE de Poitiers, Sciences-Po, ysgolion a sefydliadau cynllunio trefol, ac ati.

Parhewch i ddarllen yr erthygl ar y wefan wreiddiol →

DARLLENWCH  Mae'r byd yn newid, felly ydych chi a ninnau!