Print Friendly, PDF ac E-bost

Mae awgrymiadau a dalwyd â cherdyn credyd i weinyddion mewn caffis, bwytai a gwestai wedi'u heithrio rhag treth a thaliadau cymdeithasol ers Ionawr 1, 2022. Wedi'i bleidleisio yn y gyfraith cyllid ar gyfer 2022, bydd y mesur hwn yn berthnasol yn 2022 a 2023. Ei nod yw cryfhau'r atyniad o broffesiynau arlwyo yr effeithiwyd arnynt yn arbennig gan yr epidemig Covid-19.

DARLLENWCH  Y grefft o Facebook a hysbysebion