Print Friendly, PDF ac E-bost
  • Deall gwerth cael bot i awtomeiddio'ch cyfrif Instagram
  • Sut i ffurfweddu eich bot i fod mwy pwerus!
  • Sut i redeg eich bot 24 awr y dydd, 24 diwrnod yr wythnos
  • Sut i raglennu'ch bot i awtomeiddio'ch postiadau
  • Y strategaeth unigryw fel bod eich bot yn gweithredu mor naturiol â phosib!

Byddwch yn derbyn bob dydd a Nouvel e-bost gyda fy nhechnegau gorau ar gyfer taro Instagram! Rwy'n eich cynghori'n gryf i ddarllen yr holl negeseuon e-bost nesaf y byddaf yn eu hanfon atoch os ydych chi hefyd am sicrhau canlyniadau gwallgof ac ennill bywoliaeth ...

Parhewch i ddarllen yr erthygl ar y wefan wreiddiol →

 

DARLLENWCH  Swyddi yn yr amgylchedd a chynllunio defnydd tir