Mae EIVASION MOOC “yr hanfodion” wedi'i neilltuo i hanfodion awyru artiffisial. Ei brif amcanion yw cychwyn dysgwyr:

  • prif egwyddorion ffisioleg a mecaneg resbiradol sy'n caniatáu dehongli cromliniau awyru,
  • defnyddio'r prif ddulliau awyru mewn awyru ymledol ac anfewnwthiol.

Ei nod yw gwneud dysgwyr yn weithredol mewn awyru artiffisial, fel eu bod yn gallu gwneud penderfyniadau priodol mewn llawer o sefyllfaoedd clinigol.

Disgrifiad

Awyru artiffisial yw'r gefnogaeth hanfodol gyntaf i gleifion critigol. Felly mae'n dechneg achub hanfodol mewn dadebru gofal dwys, meddygaeth frys ac anesthesia. Ond wedi'i addasu'n wael, mae'n debygol o achosi cymhlethdodau a chynyddu marwolaethau.

Mae'r MOOC hwn yn cynnig cynnwys addysgol arbennig o arloesol, wedi'i seilio ar efelychu. EIVASION yw'r acronym ar gyfer Addysgu Awyru Artiffisial yn Arloesol trwy Efelychu.

Ar ddiwedd EIVASION MOOC “yr hanfodion”, bydd cyfle i ddysgwyr wella eu dealltwriaeth o ryngweithiadau cleifion-awyrydd ac arfer clinigol awyru gydag ail MOOC: “lefel uwch” EIVASION MOOC ar HWYL.

Mae pob athro yn glinigwyr arbenigol ym maes awyru mecanyddol. Mae pwyllgor gwyddonol MOOC EIVASION yn cynnwys yr Athro G. Carteaux, yr Athro A. Mekontso Dessap, Dr L. Piquilloud a Dr F. Beloncle

Parhewch i ddarllen yr erthygl ar y wefan wreiddiol →

DARLLENWCH  Adeiladu busnes sy'n cynnwys mwy o anabledd