Sut i wneud yr anweledig yn weladwy? Mae popeth a ddaw o dan ddysgu ffurfiol fel arfer i'w weld yn ein systemau (cymwysterau, diplomâu), ond mae'r hyn a geir mewn cyd-destunau anffurfiol ac anffurfiol yn aml yn anghlywadwy neu'n anweledig.

Amcan y bathodyn agored yw cynnig teclyn i gydnabod y person sy'n ei gwneud hi'n bosibl gwneud ei ddysgu anffurfiol yn weladwy, ond hefyd ei sgiliau, cyflawniadau, ymrwymiadau, gwerthoedd a dyheadau.

Ei her: ystyried cydnabyddiaeth anffurfiol o fewn cymunedau ymarfer neu diriogaeth a thrwy hynny greu ecosystem gydnabyddiaeth agored.

Mae'r cwrs hwn yn archwilio'r syniad o "gydnabyddiaeth agored": sut i agor mynediad i gydnabyddiaeth i bawb. Fe'i cyfeirir nid yn unig at bawb a hoffai, hyd yn oed yn ddieithriad, weithredu prosiect cydnabyddiaeth gyda bathodynnau agored, ond hefyd at bobl sy'n dymuno dysgu mwy am y pwnc.

Yn y Mooc hwn, cyfraniadau damcaniaethol bob yn ail, gweithgareddau ymarferol, tystiolaethau prosiectau yn y diriogaeth a thrafodaethau ar y fforwm, byddwch hefyd yn gallu adeiladu prosiect cydnabod sy'n agos at eich calon.

Parhewch i ddarllen yr erthygl ar y wefan wreiddiol →

DARLLENWCH  Sut i gynnal lefel dda yn Saesneg ... pan nad ydych chi'n cael cyfle i'w siarad?