Print Friendly, PDF ac E-bost

Benthyciad llafur dielw: egwyddor

Fel rhan o fenthyciad llafur dielw, mae'r cwmni benthyca yn darparu un o'i weithwyr i gwmni defnyddwyr.

Mae'r gweithiwr yn cadw ei gontract cyflogaeth. Mae ei gyflog yn dal i gael ei dalu gan ei gyflogwr gwreiddiol.

Mae benthyca llafur yn ddielw. Mae'r cwmni benthyca yn anfonebu'r cwmni defnyddwyr yn unig am gyflogau a delir i'r gweithiwr, y taliadau cymdeithasol cysylltiedig a'r treuliau proffesiynol a ad-dalwyd i'r person dan sylw am y ddarpariaeth (Cod Llafur, celf. L. 8241-1) .

Benthyciad llafur dielw: tan 31 Rhagfyr, 2020

Ar ddiwedd y gwanwyn, llaciodd cyfraith Mehefin 17, 2020 y defnydd o fenthyca llafur dielw er mwyn caniatáu i weithwyr a roddwyd mewn gweithgaredd rhannol gael eu benthyg yn haws i gwmni a gafodd anawsterau. anawsterau wrth gynnal ei weithgaredd oherwydd diffyg gweithlu.

Felly, tan Ragfyr 31, 2020, beth bynnag fo'ch sector gweithgaredd, mae gennych y posibilrwydd o fenthyca gweithwyr i gwmni arall:

trwy ddisodli ymgynghoriad gwybodaeth blaenorol y CSE gan un ymgynghoriad ...

Parhewch i ddarllen yr erthygl ar y wefan wreiddiol →

DARLLENWCH  Cyhoeddi penderfyniad amhoblogaidd: beth i'w wneud?