Print Friendly, PDF ac E-bost

Excel yw'r enw y mae'r meddalwedd a ddatblygwyd gan y cwmni Microsoft yn hysbys, a ddefnyddir yn eang gan gwmnïau ac unigolion i gyflawni gweithrediadau ariannol a chyfrifyddu gan ddefnyddio taenlenni.

Mae Excel neu Microsoft Excel yn gymhwysiad taenlen poblogaidd. Mae ei nodweddion yn cynnwys rhyngwyneb sythweledol ac offer cyfrifo a siartio pwerus sydd, ynghyd â thechneg farchnata, wedi gwneud Excel yn un o'r cymwysiadau cyfrifiadurol mwyaf poblogaidd heddiw. Mae taenlenni Excel yn cynnwys celloedd wedi'u trefnu mewn rhesi a cholofnau. Mae'n rhaglen ddeinamig, gyda rhyngwyneb deniadol a llawer o nodweddion i'r defnyddiwr.

Rhyddhawyd y fersiwn gyntaf o Excel ar gyfer system Macintosh ym 1985 a dim ond dwy flynedd yn ddiweddarach y rhyddhawyd fersiwn Microsoft Windows, ym 1987.

Ar gyfer beth mae'r rhaglen Excel yn cael ei defnyddio?

Defnyddir y cymhwysiad Excel i gyflawni llu o dasgau megis: cyfrifiadau syml a chymhleth, creu rhestr o ddata, creu adroddiadau a graffiau soffistigedig, rhagweld a dadansoddi tueddiadau, dadansoddiad ystadegol ac ariannol, yn ogystal â chael iaith raglennu integredig yn seiliedig ar iaith. ar Visual Basic.

Ei gymwysiadau mwyaf cyffredin ac arferol yw: rheoli costau ac incwm, rheoli rhestr eiddo, cyflogres gweithwyr, creu cronfa ddata, ac ati.

Gyda'r rhaglen hon, gallwch chi greu tabl yn hawdd, cyflwyno fformiwlâu mathemategol, gwneud eich cyfrifyddu, rheoli rhestr eiddo, rheoli taliadau, ac ati.

DARLLENWCH  Datrys y problemau rheoli prosiect mwyaf cyffredin

Pa Excel sy'n cael ei ddefnyddio fwyaf gan gwmnïau?

Mae Microsoft Office 365 yn un o'r pecynnau mwyaf poblogaidd, yn ogystal â chael ei ddefnyddio ar liniaduron a gweithfannau swyddfa sawl cwmni. Gydag offer amrywiol, mae'n bosibl creu dogfennau gyda gwahanol fformatau neu ecsbloetio templedi a ddarperir gan Microsoft ei hun.

Ond ni waeth pa fersiwn o Excel rydych chi'n ei ddefnyddio, yn gyffredinol mae ganddyn nhw'r un swyddogaethau, gall dyluniad a lleoliad rhai elfennau newid, ond mewn egwyddor, pan fyddwch chi'n meistroli fersiwn Excel yn berffaith, ni allwch drin unrhyw amrywiad arall.

mewn casgliad

Mae meddalwedd Excel o'r pwys mwyaf i fusnesau. Yn fwy na meddalwedd, mae Excel yn arf hanfodol o fewn cwmni, gan ei fod yn bresennol mewn bron i 100% ohonynt, ledled y byd. Mae'n caniatáu ichi greu a threfnu taenlenni ar gyfer cyllidebu, gwerthu, dadansoddi, cynllunio ariannol, a mwy.

Gall meistroli meddalwedd Excel fod yn hynod bwysig y dyddiau hyn, a gall dysgu sut i'w ddefnyddio'n dda fod yn bwysig iawn i chi, yn ogystal ag ychwanegu gwerth at eich CV, a'ch gwneud yn fwy cystadleuol yn y farchnad swyddi. Os dymunwch ddyfnhau eich gwybodaeth am ddefnyddio'r rhaglen hon, mae croeso i chi wneud hynny hyfforddi am ddim ar ein gwefan.