Print Friendly, PDF ac E-bost

Mae'n ganllaw newydd i gyflogwyr. Postiodd y Weinyddiaeth Lafur ddydd Llun, Medi 7 a protocol cenedlaethol i sicrhau iechyd a diogelwch gweithwyr yn wyneb epidemig Covid-19, sy'n disodli'r protocol dadadeiladu cenedlaethol. Mae'r ddogfen hon wedi bod yn berthnasol ers Medi 1. Mae'n ymdrin â gwahanol bynciau.

Yn gwisgo mwgwd

Mannau caeedig ar y cyd

Mae gwisgo mwgwd yn orfodol mewn cwmnïau mewn lleoedd cyfunol caeedig. Fodd bynnag, mae'r protocol yn gosod eithriadau i'r egwyddor hon.

Mae natur rhai crefftau yn golygu bod gwisgo mwgwd yn anghydnaws.

Efallai y bydd gan y gweithiwr sydd yn ei swydd yr hawl i roi ei fwgwd i ffwrdd ar adegau penodol o'r diwrnod gwaith a pharhau â'i weithgaredd. Ond mae'n amhosib tynnu'ch mwgwd trwy gydol y dydd ...

Parhewch i ddarllen yr erthygl ar y wefan wreiddiol →

DARLLENWCH  Modelu mewn 2D gydag Inkscape