Print Friendly, PDF ac E-bost

Ffurfiau cwrteisi: Peidiwch â chynhyrfu!

Ysgrifennu llythyr, nodyn neu bost mae gweithiwr proffesiynol yn gofyn am gydymffurfio â chodau ymarfer penodol. Mae ymadroddion cwrtais yn rhan hanfodol o hyn. Hyd yn oed os yw'n e-bost proffesiynol, maent yn haeddu cael eu gwerthfawrogi. Gall anwybyddu neu anwybyddu'r codau hyn fod yn niweidiol i'ch perthynas broffesiynol.

Derbyn cyfarchion neu fynegiad cyfarchion: Beth mae'r cod ymarfer yn ei ddweud?

Nid yw'n anghyffredin dod o hyd i'r fformiwla gwrtais ar ddiwedd llythyr neu e-bost proffesiynol: "Derbyniwch y mynegiad o'm cof gorau". Er ei fod yn eang, mae'n ffurfiant diffygiol ac a allai, yn anffodus, rwbio i ffwrdd ar ganfyddiad proffesiynoldeb neu gymhwysedd anfonwr yr e-bost.

Mae'r ferf i'w chymeradwyo yn ymateb i reolau penodol nad yw panache geiriau sy'n ymwneud â fformwlâu cwrtais bob amser yn gywir. I gytuno, mewn gwirionedd mae am darddiad Lladin “Gratum” sy'n golygu “Pleserus neu groeso”. Yn gyffredinol, mae'r ferf hon yn cyfaddef cyflenwadau sy'n ymwneud â mynegiant neu yswiriant.

O ganlyniad, mae'r ymadrodd cwrtais "Derbyniwch fynegiant fy narchiadau", "Derbyniwch fynegiant fy mharch" neu hyd yn oed "Derbyniwch sicrwydd fy ystyriaeth" yn hollol gywir.

Ar y llaw arall, mae'r un hon yn anghywir: "Derbyniwch fynegiant fy nymuniadau gorau". Mae'r rheswm yn amlwg. Ni allwn ond trosglwyddo mynegiant teimlad neu agwedd fel parch neu gwrogaeth. Yn y pen draw, gallwn ddweud yn syml: "Derbyn fy nghyfarchion".

Felly mae'r ymadrodd cwrtais ar ddiwedd yr e-bost "Derbyniwch fynegiant fy mharch" yn nonsens.

DARLLENWCH  Enghraifft o bost i ofyn am absenoldeb heb dâl.

Mynegi cyfarchion neu deimladau: Beth mae tollau yn ei ddweud?

Rydym yn aml yn dod ar draws ymadroddion cwrtais fel: "Derbyn, Mr Llywydd, fynegiant fy nheimladau selog" neu "Derbyniwch, Syr, fynegiant fy nheimladau nodedig".

Mae'r ymadroddion cwrtais hyn yn hollol gywir. Yn wir, yn unol â'r defnyddiau a gydnabyddir gan yr iaith Ffrangeg, mae un yn mynegi teimladau ac nid cyfarchion.

Mae'r ddau naws hyn wedi'u gwneud, nid oes unrhyw beth yn atal dewis yn lle fformwlâu cwrtais byrrach. Dyma hefyd yr hyn sy'n gweddu i e-byst proffesiynol, y gwerthfawrogir eu defnyddioldeb am eu cyflymder.

Yn dibynnu ar y derbynnydd, gallwch felly ddewis fformiwla gwrtais fel: "Fy nymuniadau gorau", "Fy nymuniadau gorau", "Fy nymuniadau gorau", "Yn gywir", "Cofion gorau", ac ati.

Beth bynnag, byddwch yn ymwybodol na all e-bost proffesiynol ddarparu ar gyfer camgymeriadau sillafu neu ramadeg. Gall hyn faeddu eich delwedd chi neu ddelwedd eich busnes.

Yn ogystal, ni argymhellir byrfoddau fel "Cdt" ar gyfer cordial neu "BAV" er daioni i chi, hyd yn oed mewn cyd-destun lle rydych chi'n rhannu'r un radd yn yr hierarchaeth â'ch gohebydd.