Print Friendly, PDF ac E-bost

Brechu gweithwyr: grŵp oedran is

Gall y gwasanaethau iechyd galwedigaethol frechu gweithwyr ers Chwefror 25, 2021 gyda'r brechlyn AstraZeneca.

Yn wreiddiol, roedd yr ymgyrch frechu hon yn agored i weithwyr rhwng 50 a 64 oed gan gynnwys cyd-afiachusrwydd.

O hyn ymlaen, mae'r Uchel Awdurdod Iechyd yn argymell defnyddio'r brechlyn AstraZeneca yn unig ar gyfer pobl 55 oed a hŷn.

Erbyn hyn, ni all y meddyg galwedigaethol, y mae'n rhaid iddo gadw at y rheolau sy'n ymwneud â blaenoriaethu'r cynulleidfaoedd a dargedir gan yr ymgyrch frechu hon, frechu pobl rhwng 55 a 64 oed, gan gynnwys cyd-afiachusrwydd.

Gwybod na allwch orfodi brechu ar eich gweithwyr. Mewn gwirionedd, dim ond gweithwyr gwirfoddol sy'n cwrdd â'r amodau sy'n gysylltiedig â'u cyflwr iechyd a'u hoedran y gall eich gwasanaeth iechyd galwedigaethol frechu gweithwyr gwirfoddol.

Cyn gweithredu, rhaid i'r meddyg galwedigaethol wirio bod y gweithiwr yn gymwys ar gyfer yr ymgyrch frechu hon.
Felly, hyd yn oed os ydynt yn gwybod cyflwr iechyd y gweithiwr, argymhellir bod gweithwyr yn dod i'w hapwyntiad gyda'r dogfennau sy'n cyfiawnhau eu patholeg.

Brechu gweithwyr: hysbyswch eich gweithwyr o'r rheolau newydd

Mae Gweinidogaeth ...

DARLLENWCH  Walkthrough Rheoli Ariannol Busnes Zoho Books