Mae un o'r undebau yn fy nghwmni yn gofyn imi sefydlu ystafell sy'n ymroddedig i fwydo ar y fron. Beth yw fy rhwymedigaethau yn y mater hwn? A all yr undeb fy ngorfodi i osodiad o'r fath?

Bwydo ar y fron: darpariaethau'r Cod Llafur

Sylwch, am flwyddyn o'r diwrnod geni, bod gan eich gweithiwr sy'n bwydo ei phlentyn ar y fron awr y dydd at y diben hwn yn ystod oriau gwaith (Cod Llafur, celf. L. 1225-30). Mae hi hyd yn oed yn cael y cyfle i fwydo ei phlentyn ar y fron yn y sefydliad. Rhennir yr amser sydd ar gael i'r gweithiwr fwydo ei phlentyn ar y fron yn ddau gyfnod o dri deg munud, un yn ystod gwaith y bore a'r llall yn ystod y prynhawn.

Pennir y cyfnod pan ddaw'r gwaith i fwydo ar y fron i ben drwy gytundeb rhwng y cyflogai a'r cyflogwr. Os na cheir cytundeb, rhoddir y cyfnod hwn yng nghanol pob hanner diwrnod o waith.

Yn ogystal, cofiwch y gellir gorchymyn unrhyw gyflogwr sy'n cyflogi mwy na 100 o weithwyr i osod yn ei sefydliad neu ger safle sy'n benodol ar gyfer bwydo ar y fron (Cod Llafur, celf. L. 1225-32) …

Parhewch i ddarllen yr erthygl ar y wefan wreiddiol →

DARLLENWCH  A oes gen i hawl i ofyn i'r meddyg galwedigaethol am ffeil feddygol gweithiwr?