Print Friendly, PDF ac E-bost

O Fedi 1, bydd y gwisgo mwgwd sera gorfodol mewn cwmnïau, mewn lleoedd caeedig a rennir, p'un a ydynt yn ystafelloedd cyfarfod, mannau agored, ystafelloedd loceri neu goridorau. Dim ond swyddfeydd preifat sy'n cael eu spared gan y mesur, gan mai dim ond un person sy'n bresennol.

Beth yw risg gweithiwr nad yw'n gwisgo mwgwd?

Gellir cosbi gweithiwr sy'n gwrthod cyflwyno i'r rhwymedigaeth hon. "Os bydd y gweithiwr byth yn gwrthod gwisgo'r mwgwd, bydd y cyflogwr yn gwneud y sylwadau iddo, gall roi rhybudd iddo a gellir ystyried hyn yn fai.", datgan Alain Griset, Dirprwy Weinidog â gofal am fentrau bach a chanolig (BBaChau), wrth feicroffon BFMTV. Gall y sancsiwn hyd yn oed fynd cyn belled â diswyddo am gamymddwyn difrifol ond nid cyn hynny "Y bu trafodaethau gyda'r cyflogwr, rhybudd o bosib".

A ddylai'r cyflogwr hysbysu'r gweithwyr?

Oes, rhaid i'r cyflogwr hysbysu gweithwyr o'r rhwymedigaeth newydd hon trwy arwyddion neu drwy anfon e-byst er enghraifft. "Os rhoddir y cyfarwyddyd yn glir ond na chaiff ei ddilyn,

 

Parhewch i ddarllen yr erthygl ar y wefan wreiddiol →

DARLLENWCH  A oes gen i hawl i drawsnewid layoff ystafell wydr yn haen ddisgyblu?